נוריות חיווי מידע

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin

לפניכם נוריות חיווי של מידע אשר משקפות פעולות תכונות המופעלות ברכב בעת הנסיעה.

נורית חיווי CRUISE בדגמי יונדאי

CRUISE

נורית של מידע אשר מעידה על נתון בו מערכת בקרת שיוט, היא תידלק בצבע ירוק במצב בו מערכת בקרת השיוט פעילה ברכב שלכם.

נורית חיווי AUTO HOLD ירוקה בדגמי יונדאי

AUTO HOLD

נורית של מידע המצביעה על החזקה אוטומטית, היא תידלק בצבע ירוק (תהפוך מצבע לבן לצבע ירוק) במקרה אשר בו המערכת פעילה ובורר ההילוכים משולב בהילוך שאינו סרק במצב בו הרכב שלכם עומד.

נורית חיווי Auto Lights בדגמי יונדאי

Auto Lights

נורית של מידע  מצביעה על אורות דרך אוטומטיים, היא תידלק במקרה אשר בו אורות הדרך (גבוהים) דולקים ובזמן שמתג התאורה נמצא במצב  AUTO ברכב שלכם.

נורית חיווי DBC בדגמי יונדאי

DBC

נורית של מידע המעידה על מצב של מערכת בקרת בלימה במורד (DBC), היא תידלק בצבע ירוק במצב אשר בו המערכת ברכב שלכם פעילה.

נורית חיווי CRUISE ירוקה בדגמי יונדאי

CRUISE

נורית של מידע המעידה על מערכת בקרת שיוט, היא תידלק בצבע ירוק כאשר בסיטואציה אשר בה בקרת השיוט פעילה עבור הרכב שלכם.

נורית חיווי CRUISE בדגמי יונדאי

CRUISE

נורית של מידע המורה על מצב אשר בו מערכת בקרת שיוט, היא תידלק בצבע ירוק בסיטואציה אשר בה מערכת בקרת השיוט ברכב שלכם פעילה.

נורית חיווי ECO בדגמי יונדאי

ECO

נורית של מידע ECO, בדגם עם מערכת אקטיבית – היא תידלק בסיטואציה שבה הרכב שלכם נמצא במצב של נהיגה  אשר מביא למצב של מירב החיסכון בדלק, בדגם עם מערכת פסיבית – הנורה תידלק במצב שבו אופי הנהיגה חסכוני, הווה אומר – המערכת משמשת כמשוב לנהיגה באופן חסכוני.

נורית חיווי ECO בדגמי יונדאי

ECO

נורית של מידע ECO, בדגם עם מורה על מערכת אקטיבית – היא תידלק במקרה אשר בו הרכב שלכם נמצא במצב נהיגה ECO הממקסם את החיסכון בדלק, בדגם עם מערכת פסיבית – היא תידלק כאשר אופי הנהיגה חסכוני, כלומר המערכת משמשת כמשוב לנהיגה חסכונית.

נורית חיווי Drive Light בדגמי יונדאי

Drive Light

נורית של מידע מעידה על מצב של אורות הנסיעה, היא תידלק במקרה אשר בו התאורה של החזית הראשית דולקת ברכב שלכם.

נורית חיווי LKA ירוקה בדגמי יונדאי

LKA

נורית של מידע המורה על מערכת עזר לשמירה על נתיב (LKA), היא תידלק בצבע ירוק כאשר המערכת תזהה את הקווים של נתיב הנסיעה, והרכב שלכם נע במהירות העולה על שישים וחמישה קילומטר לשעה.

נורית חיווי Front Light בדגמי יונדאי

Front Light

נורית של מידע מצביעה על פנס ערפל קדמי, היא תידלק בסיטואציות אשר בהן פנסי הערפל הקדמיים דולקים ברכב שלכם.

נורית חיווי EV Mode בדגמי יונדאי

EV Mode

נורית של מידע EV (לרכב היברידי), היא תידלק במקרה אשר בו הרכב שלכם יהיה במצב של התנעה על ידי המנוע החשמלי בלבד, או כאשר רק המנוע החשמלי ברכב שלכם פועל.

נורית חיווי ירוקה Lights בדגמי יונדאי

Lights

נורית של מידע מורה על מצב שבו האורות דולקים, נורית זו תידלק בסיטואציה אשר בה הפנסים הקדמיים או האחוריים דולקים ברכב שלכם במצב של חניה.

נורית חיווי ירוקה LDW בדגמי יונדאי

LDW

נורית של מידע מעידה על מערכת התרעה על סטייה מנתיב (LDW), היא תידלק בצבע ירוק במקרים שבהם המערכת תזהה את קווי נתיב הנסיעה. והרכב שלכם נע במהירות העולה על שישים וחמישה קילומטר לשעה.

נורית חיווי ירוקה LDW בדגמי יונדאי

LDW

נורית של מידע מורה על מערכת התרעה על סטייה מנתיב (LDW), היא תידלק בצבע ירוק במצב שבו המערכת מזהה את קווי נתיב הנסיעה. והרכב שלכם נע במהירות העולה על שישים וחמישה קילומטר לשעה.

נורית חיווי set ירוקה בדגמי יונדאי

SET

נורית של מידע SET המורה על בקרת שיוט, היא תידלק במצב אשר בו מערכת בקרת השיוט מוגדרת על מהירות נסיעה ספציפית ברכב שלכם.

נורית חיווי ירוקה בדגמי יונדאי

READY

נורית של מידע המורה על מצב של כשירות נסיעה READY  עבור רכב היברידי. נורית זו תידלק לאחר לחיצה על מתג התנעת המנוע (START), כאשר הרכב מונע ומוכן לנסיעה. במצב אשר בו הנורית תהבהב או לחלופין תיכבה, ישנה אפשרות תקלה במערכת ברכב שלכם.

נורית חיווי ירוקה בדגמי יונדאי

READY

נורית של מידע המורה על מצב תקין עבור התחלת הנסיעה READY לרכב היברידי. נורית זו תידלק לאחר לחיצה על מתג התנעת המנוע (START), כאשר הרכב מונע ומוכן לנסיעה. במידה והנורית מהבהבת או כבית, יתכן ויש תקלה במערכת של הרכב שלכם.

נורית חיווי Stop and Go בדגמי יונדאי

Stop and Go

נורית של מידע מורה על מצב של הדממה אוטומטית, היא תידלק במקרים אשר בהם המנוע ברכב שלכם כבה בשל פעילות מערכת "עצור וסע".

נורית חיווי sport בדגמי יונדאי

SPORT

נורית של מידע המעידה על מצב ספורט, היא תידלק כאשר בעת בחירה במצב SPORT כמצב הנהיגה הרצוי ברכב שלכם.

נורית חיווי sport בדגמי יונדאי

SPORT

נורית של מידע המורה על מצב ספורט, היא תידלק כאשר בעת בחירה במצב SPORT כמצב של הנהיגה הרצוי ברכב שלכם.

נורית חיווי Turn Lights בדגמי יונדאי

Turn Lights

נורית של מידע מעידה על מחוון איתות, היא תידלק בהתאמה, במצבים אשר בהם אחד או יותר מפנסי האיתות דולקים ברכב שלכם.

השארת תגובה

מעוניינים שנחזור אליכם?
השאירו פנייה

שירות ומכירה 6306*

שעות פעילות
ראשון – חמישי: 7:30-16:30 | שישי: 7:30-13:00

מאמרים אחרונים שעלו

עקבו אחרינו