נורות חיווי אזהרה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin

לפניכם נורות חיווי של אזהרה אשר מורות על אפשרויות של מצבים אשר בהם קיימת אזהרה לא חמורה אשר ניתן לטפל בה ו / או לתקן בהמשך הדרך.

נורית חיווי auto hold צהובה בדגמי יונדאי

Auto Hold

נורת חיווי של אזהרה  המראה על מצב של החזקה אוטומטית, היא תידלק בצבע כתום כאשר ישנה תקלה במערכת של החזקה אוטומטית ברכב שלכם.

נורית חיווי back light צהובה בדגמי יונדאי

Back Light

נורת חיווי של אזהרה  המצביעה על פנס ערפל אחורי, היא תידלק בסיטואציה אשר בה פנס הערפל האחורי דולק ברכב שלכם.

נורית חיווי bagage צהובה בדגמי יונדאי

Baggage

נורת חיווי של אזהרה אשר מזהירה אתכם, כי דלת תא המטען פתוחה, נורה זו תידלק כאשר דלת תא המטען אינה סגורה לחלוטין ברכב שלכם.

נורית חיווי afls צהובה בדגמי יונדאי

AFLS

נורת חיווי של אזהרה המראה את מערכת הפנסים הקדמיים האדפטיביים, במידה ולאחר כיבוי והתנעת הרכב מחדש הנורית הזאת עדיין דולקת, ישנה אפשרות כי ישנה תקלה במערכת של הפנסים הקדמיים האדפטיביים ברכב שלכם.

נורית חיווי alert silence צהובה בדגמי יונדאי

Silent Alert

נורת חיווי של אזהרה אשר מורה על מערכת הדממה אוטומטית.

נורית חיווי alert צהובה בדגמי יונדאי

Alert

נורת חיווי של אזהרה  באופן כללי, היא תידלק כאשר ישנה אפשרות של תקלה או התרעה אודות אחת מן המערכות הבקרה ברכב שלכם. בנוסף לכך, כדי לוודא מה הוא הפירוט של ההתרעה, עליכם להתבונן במחשב הדרך ובצג הנותנים בלוח השעונים אשר ברכב שלכם.

נורית חיווי high electricity צהובה בדגמי יונדאי

High Electricity

נורת חיווי של אזהרה  המעידה על מתח גבוה, היא תידלק כאשר ישנו מקרה של תקלה במערכת המתח הגבוה ברכב שלכם (רכבי PHEV ו EV בלבד).

נורית חיווי low ev צהובה בדגמי יונדאי

Low EV

נורת חיווי של אזהרה המעידה על מתח נמוך או לחלופין על מתח מוגבל (רכבי PHEV ו EV בלבד, היא תידלק במקרה בו המתח יהיה נמוך או מוגבל ברכב שלכם

נורית חיווי low oil צהובה בדגמי יונדאי

Low Oil

נורת חיווי של אזהרה אשר מודיעה על מפלס שמן מנוע, היא תידלק בסיטואציה שבה מפלס שמן המנוע נמוך ברכב שלכם.

נורית חיווי fuel tank open צהובה בדגמי יונדאי

Fuel Tank Open

נורת חיווי של אזהרה המורה על אודות מכסה מיכל דלק פתוח, היא תידלק כאשר במקרה בו המכסה של מיכל הדלק ברכב שלכם הינו פתוח.

נורית חיווי fuel צהובה בדגמי יונדאי

Fuel

נורת חיווי של אזהרה המעידה על מפלס דלק נמוך, היא תידלק בסיטואציה אשר בה מיכל הדלק ברכב שלכם עומד להיגמר, היא תידלק בהקדם האפשרי.

נורית חיווי hev צהובה בדגמי יונדאי

HEV

נורת חיווי של אזהרה המעידה על מערכת היברידית, היא תידלק כאשר ישנה אפשרות של תקלה במערכת ההיברידית ברכב שלכם.

נורית חיווי dpf צהובה בדגמי יונדאי

DPF

נורת חיווי של אזהרה  המורה על מסנן חלקיקי סולר (DPF), היא תידלק במצב שבו הפעילות של המסנן של החלקיקים ברכב שלכם איננה פועלת כשורה.

נורית חיווי epb צהובה בדגמי יונדאי

EPB

נורת חיווי של אזהרה  המצביעה על בלם חניה חשמלי (EPB), היא תידלק כאשר ישנו מצב של תקלה במערכת של בלם חנייה חשמלי ברכב שלכם.

נורית חיווי fcm צהובה בדגמי יונדאי

FCM

נורת חיווי של אזהרה  המצביעה על – בלימת חירום אוטונומית (AEB/FCM), היא תידלק במקרה אשר בו תיתכן בעיה במערכת בבלימת חירום אוטונומי ברכב שלכם.

נורית חיווי burn light צהובה בדגמי יונדאי

Burn Light

נורת חיווי של אזהרה המעידה על מנורה לא תקינה או לחלופין מנורה שרופה ברכב שלכם.

נורית חיווי cruise alert צהובה בדגמי יונדאי

Cruise Alert

נורת חיווי של אזהרה  אשר מראה על רדאר בקרת שיוט חכמה, היא תידלק במקרה בו הרדאר בקרת השיוט החכמה או המכסה שלו אינם נקיים לחלוטין ברכב שלכם.

נורית חיווי dbc צהובה בדגמי יונדאי

DBC

נורת חיווי של אזהרה המצביעה על מערכת בקרת בלימה במורד (DBC), היא תידלק בצבע כתום במצב אשר בו ישנה תקלה במערכת בקרת בלימה במורד ברכב שלכם.

נורית חיווי 120 צהובה בדגמי יונדאי

120

נורת חיווי של אזהרה  המראה על מהירות גבוהה, היא תהבהב כאשר אתם נוסעים במהירות ברכב שלכם יותר מהר מ- 120 קמ”ש.

נורית חיווי abs צהובה בדגמי יונדאי

ABS

נורת חיווי של אזהרה  עבור מערכת למניעת נעילת גלגלים (ABS), היא תידלק כאשר ישנו מצב של תקלה במערכת ה-  ABS ברכב שלכם.

נורית חיווי low water צהובה בדגמי יונדאי

Low Water

נורת חיווי של אזהרה מפלס אשר מתריעה מפני נוזל שטיפה נמוך, נורה זו תידלק במצב אשר בו מפלס הנוזל של השטיפה הינו נמוך, לאחר מילוי נוזל שטיפה, הנורית ברכב שלכם תכבה.

נורית חיווי tpms צהובה בדגמי יונדאי

TPMS

נורת חיווי של אזהרה המתריעה על לחץ אוויר נמוך בצמיגים (TPMS), היא תידלק במצב בו האוויר באחד הצמיגים או במספר צמיגים יורד באופן ניכר ברכב שלכם.

נורית חיווי wheels צהובה בדגמי יונדאי

Wheels

נורת חיווי של אזהרה הינע בכל הגלגלים, היא תידלק כאשר אירע מצב של תקלה במערכת ההינע בכל הגלגלים ברכב שלכם.

נורית חיווי 4WD LOCK צהובה בדגמי יונדאי

4WD LOCK

נורת חיווי של אזהרה המורה על הינע בכל ארבעת הגלגלים נעול, היא תידלק כאשר בעת בחירה במצב 4WD LOCK  ברכב שלכם.

נורית חיווי starter hot צהובה בדגמי יונדאי

Starter Hot

נורת חיווי של אזהרה המורה על מצת להט, היא תידלק בעת אפשרות של חימום מוקדם של המנוע כאשר מתג ההצתה או לחצן התנעת המנוע במצב ON, לאחר שהנורית כבתה, ניתן להתניע את הרכב. במידה והנורית נשארת דולקת לאחר ההתנעה או מהבהבת יתכן וישנה תקלה במערכת של מצת הלהט ברכב שלכם.

נורית חיווי starter צהובה בדגמי יונדאי

Starter

נורת חיווי של אזהרה  המורה על משאבת מנוע, היא תידלק בסיטואציה אשר בה עבור כמה שניות בעת התנעת המנוע וכבית, במידה והנורית מהבהבת הדבר מעיד על תקלה במערכת במשאבת המנוע ברכב שלכם.

נורית חיווי sunroof צהובה בדגמי יונדאי

Sunroof

נורת חיווי של אזהרה המורה על חלון שמש, היא תידלק כאשר ישנו מקרה שבו הנהג מכבה את הרכב וחלון השמש אינו סגור ברכב שלכם.

נורית חיווי slide צהובה בדגמי יונדאי

Slide

נורת חיווי של אזהרה אשר מתריעה מפני כביש מכוסה קרח, היא תידלק כאשר הרכב שלכם מונע והטמפרטורה החיצונית נמוכה מ- ארבע מעלות צלזיוס, כמו כן היא מורה על סכנה אפשרית של היווצרות קרח על הכביש.

נורית חיווי Stabelizer Off צהובה בדגמי יונדאי

Stabilizer Off

נורת חיווי של אזהרה זו תידלק בסיטואציה אשר בה בקרת יציבות אלקטרונית כבויה ברכב שלכם.

נורית חיווי Stabilizer on צהובה בדגמי יונדאי

Stabilizer On

נורת חיווי של אזהרה אשר מורה על בקרת יציבות אלקטרונית, היא תהבהב כאשר מערכת בקרת היציבות ברכב שלכם מופעלת, דולקת באופן קבוע כאשר ישנה תקלה במערכת ברכב שלכם.

נורית חיווי rbs צהובה בדגמי יונדאי

RBS

נורת חיווי של אזהרה המורה על מערכת בלימה רגנרטיבית, היא תידלק כאשר ייתכן מצב של תקלה במערכת הבלימה הרגנרטיבית ברכב שלכם.

נורית חיווי mil צהובה בדגמי יונדאי

MIL

נורת חיווי של אזהרה (MIL),  היא תידלק כאשר ישנה תקלה במערכת פליטת המזהמים ברכב שלכם.

השארת תגובה

מעוניינים שנחזור אליכם?
השאירו פנייה

שירות ומכירה 6306*

שעות פעילות
ראשון – חמישי: 7:30-16:30 | שישי: 7:30-13:00

מאמרים אחרונים שעלו

עקבו אחרינו